Đặc điểm dệt & đan

Thiết kế một chiều không phải lúc nào cũng rõ ràng. Bất kỳ bản in nào cũng có khả năng cần phải được coi là thiết kế một chiều.

Một số mẫu không phù hợp với thiết kế một chiều. Một chiếc túi tote không có đường may phía dưới là một ví dụ về một thứ không hoạt động với vải thiết kế một chiều. Trên túi tote có đáy không có đường may, nếp gấp vải tạo thành mặt kia của túi, một lần gấp vải sẽ đi theo một hướng khác và có thể bị lộn ngược.

Bởi vì vải cần phải đi theo cùng một hướng , cần phải mua số lượng vải được gọi là "ngủ trưa"

Một lưu ý khác khi mua vải có thiết kế một chiều là phù hợp với thiết kế. Có thể cần phải mua thêm vải để phù hợp với thiết kế. Kích thước của bản in và số lần bạn sẽ có thể sử dụng chiều rộng của vải hướng dẫn quyết định của bạn về việc mua thêm bao nhiêu.

Đừng bao giờ cho rằng vải sẽ ở đó nếu bạn cần quay lại để biết thêm.